Welke inkomstenbronnen worden wel en niet meegenomen in een hypotheek aanvraag?

Inkomsten kunnen vanuit allerlei verschillende bronnen komen, goed dus om te weten welke inkomstenbronnen wel en niet worden meegenomen bij de aanvraag van een hypotheek.

Hypotheekverstrekkers kijken naar het zogenoemde 'toetsinkomen' om de maximale hypotheek te berekenen. Het toetsinkomen is de som van de onderstaande componenten: (bron NHG)

 • Bruto jaarsalaris;
 • Vakantietoeslag;
 • Pensioen-, AOW- of VUT-uitkeringen;
 • Uitkering;
 • Onregelmatigheidstoeslag, mits structureel;
 • Provisie, mits structureel;
 • Overwerk, mits structureel;
 • Vaste 13e maand;
 • Vaste eindejaarsuitkering;
 • Overige inkomensbestandsdelen;
 • Inkomen uit een flexibele en/of overige arbeidsrelatie;
 • Inkomen uit een zelfstandig beroep of bedrijf;
 • Alementatie;
 • VEB-toelage;
 • Vergoeding voor een levensloopregeling.

Van belang is dat de inkomstenbronnen structureel van aard zijn om meegenomen te worden in de maximale hypotheek berekening.

Zo beschouwen geldverstrekkers onderstaande componenten als minder stabiel en worden deze inkomstenbronnen niet of nauwelijks meegenomen in het toetsinkomen: (Bron Business Insider)

 • Inkomen uit arbeid na AOW-leeftijd;
 • Inkomen als raadslid;
 • Inkomen uit een persoonsgebonden budget;
 • Inkomen in andere valuta dan euro's;
 • Inkomen dat ontvangen wordt door een werkgever gevestigd in het buitenland;
 • Inkomen uit gastouderschap;
 • Inkomen uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • Inkomen uit een WW-uitkering
 • Kinderalementatie en kinderbijslag

Ben jij van plan om een huis te kopen en benieuwd hoeveel je kunt lenen en welke inkomstenbronnen hierin worden meegenomen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op!